Index
1. catalogus
1.1 boeken
        1.1.1 Het is jij of ik, Marilou Klapwijk
1.2 artikelen
        1.2.1 Zoeken naar een begin dat al begonnen is

2. bestellen
2.1 boekenwinkel
2.2 winkelmandje

3. informatie
3.1 over / contact
3.2 inzendingen


Het is jij of ik, 
Marilou Klapwijk
“Dit boek gaat over jou en mij. Wij zijn.
Ongeacht onze relatie, geschiedenis, afkomst, rijkdom, uiterlijk, welzijn, geaardheid, geslacht, leeftijd of persoonlijkheid.

Maar wat blijft er dan nog van ons over?
(Je mag kiezen wie je bent. Toch?)

Zoals altijd, of zoals altijd zou moeten zijn.
Het is jij of ik”


Als we spreken van een werkelijkheid, spreken we altijd van een werkelijkheid die wordt waargenomen door een persoon. Via de zintuigen vindt er een registratie plaats. Deze worden in de hersenen verwerkt en aan de hand van onze kennis omgevormd tot een leesbaar gegeven.

Onze persoonlijke ontwikkeling door de jaren heen zorgt ervoor dat we allemaal een unieke samenstelling aan kennis met ons mee dragen, gevoed door onze eigen ervaringen, maar ook door bijvoorbeeld de talen die ons zijn geleerd. Dit zorgt ervoor dat de registratie van de werkelijkheid eerder een persoonlijke visie op de werkelijkheid te noemen is.

Daar waar het spel tussen zenden en ontvangen van deze visie plaats vindt, daar waar twee personen of meer elkaar tegenkomen, daar is het waar het onherleidbare aspect van de ander ontstaat. Het grijze gebied dat opdoemt bij elke interactie die wij met elkaar aangaan zorgt voor nieuwsgierigheid naar het perspectief van de ander, het zorgt ervoor dat het dialoog continueert. Het zorgt ervoor dat mensen hun leven lang opzoek kunnen blijven gaan naar elkaar.  

In onze dagelijkse dialogen, zowel online als offline, zijn wij over het algemeen niet bewust bezig met het gegeven dat wat wij zenden en ontvangen gevormd zijn door de jij en ik. Het onherleidbare aspect van de ander is dan ook meer dan eens een voedingsbodem voor verbazing, vervreemding of in sommige gevallen conflict.

In een omgeving waar degene die zijn visie zendt zelf in het donker blijft, is de kans het grijze gebied uit het oog te verliezen nog groter. Op het internet verschijnen elke seconde commentaren, recensies en chats. Al deze berichten geven onze wereld vorm. Maar waar een fysieke ontmoeting ons van diverse — soms misleidende — informatie voorziet, moeten we op het internet hetgeen gezegd wordt zonder aanvullende gegevens verwerken.

Het boek ‘Het is jij of ik’ van (beeldend) kunstenaar Marilou Klapwijk is een zoektocht naar het onherleidbare aspect van de ander. Een verwondering over de verscheidenheid aan perspectieven. Met een archief van beelden en teksten uit het (digitale) leven gegrepen, toont ze ons juist nu dat waardevolle grijs.

Dit alles komt samen in een boek waarin 200 pagina's gevuld zijn met poëzie en fotografie, gevonden en/of opgevangen in haar omgeving, of geschreven naar aanleiding hiervan. Hierbinnen vindt er een monoloog plaats, een monoloog over het dialoog dat dagelijks gevoerd wordt. Online en offline. Tussen bekenden of juist naar een anoniem publiek. Met een scherpzinnige kijk op de uitingen van de mens, toont Marilou ons haar liefde voor de relativerende onderbrekingen in het alledaagse die ons langs verschillende perspectieven leidt en
onze blik opent over de ander en over onszelf.
Eigenschappen boek
Titel: Het is jij of ik

Tekst en beeld: Marilou Klapwijk
Ontwerp: Marilou Klapwijk

Redactie: Rianne Zijderveld
Begeleiding boekproductie: Fons Broersen

Uitgeverij: Unformed Informed (Publishing)
Drukkerij: NPN drukkers, Breda

Lettertype: Roboto, Roboto Mono
Papier: Arena natural bulk 100 gr (binnenwerk), Arena natural rough 300 gr (omslag)

2020, eerste druk
Oplage: 500
ISBN: 9789082993295

Dit boek is tot stand gekomen met de hulp van 108 donateurs, Prins Bernard Cultuurfonds - Zuid Holland en Gemeente Den Haag.
AfbeeldingenBestellen
Het is jij of ik € 40,-
Het is jij of ik + print € 70,- 


incl. 9% BTW
over Marilou Klapwijk
Marilou Klapwijk (1990) houdt zich bezig met het creëren en verzamelen van beeld en tekst omtrent alledaagse gebeurtenissen. Gedreven door haar empathie vallen haar voornamelijk de tegenstrijdigheden hierin op. Haar werk is een manier om te relativeren, tevens een poging om ervaringen universeel te maken. Het winnen van een tweede plaats is een teleurstelling en prestatie tegelijkertijd, daar komen we allemaal een keer achter.

Marilou studeerde Visualisatie en Autonome Beeldende Kunst in Rotterdam. Tijdens haar eerste studie richtte ze het kunstenaarsinitiatief ‘A Happy Family’ op dat kunstenaars met uiteenlopende disciplines met elkaar verbondt in talloze projecten en exposities. Ze werkte voor verschillende kunstorganisaties, illustreert in opdracht en werkt als kunstenaarsassistent. Ze bindt zich niet aan een eenduidige praktijk, maar ziet zich als zelfstandig kunstenaar vrij om te laten ontstaan, en te filosoferen over, dat wat haar op dat moment van belang lijkt.

https://www.marilouklapwijk.nl
*of stuur een mailtje met je bestelling