Het is jij of ik, 
Marilou Klapwijk

“Dit boek gaat over jou en mij. Wij zijn.
Ongeacht onze relatie, geschiedenis, afkomst, rijkdom, uiterlijk, welzijn, geaardheid, geslacht, leeftijd of persoonlijkheid.

Maar wat blijft er dan nog van ons over?
(Je mag kiezen wie je bent. Toch?)

Zoals altijd, of zoals altijd zou moeten zijn.
Het is jij of ik”


Het boek ‘Het is jij of ik’ van (beeldend) kunstenaar Marilou Klapwijk is een zoektocht naar het onherleidbare aspect van de ander. Een verwondering over de verscheidenheid aan perspectieven. Met een archief van beelden en teksten uit het (digitale) leven gegrepen, toont ze ons juist nu dat waardevolle grijs.

Dit alles komt samen in een boek waarin 200 pagina's gevuld zijn met poëzie en fotografie, gevonden en/of opgevangen in haar omgeving, of geschreven naar aanleiding hiervan. Hierbinnen vindt er een monoloog plaats, een monoloog over het dialoog dat dagelijks gevoerd wordt. Online en offline. Tussen bekenden of juist naar een anoniem publiek. Met een scherpzinnige kijk op de uitingen van de mens, toont Marilou ons haar liefde voor de relativerende onderbrekingen in het alledaagse die ons langs verschillende perspectieven leidt en
onze blik opent over de ander en over onszelf.
Eigenschappen boek

Titel: Het is jij of ik

Tekst en beeld: Marilou Klapwijk
Ontwerp: Marilou Klapwijk

Redactie: Rianne Zijderveld
Begeleiding boekproductie: Fons Broersen

Uitgeverij: Unformed Informed (Publishing)
Drukkerij: NPN drukkers, Breda

Lettertype: Roboto, Roboto Mono
Papier: Arena natural bulk 100 gr (binnenwerk), Arena natural rough 300 gr (omslag)

2020, eerste druk
Oplage: 500
ISBN: 9789082993295

Dit boek is tot stand gekomen met de hulp van 108 donateurs, Prins Bernard Cultuurfonds - Zuid Holland en Gemeente Den Haag.
Afbeeldingen
Distributiemethodes
meer informatie ︎︎︎

Bestellen
Boek € 40︎︎︎ 
Lenen
Boek € 8︎︎︎ 
Downloaden
inleiding.txt ︎︎︎


Verkooppunten
Printroom, Rotterdam
Parimar, Den Haag
Kado om de hoek, Den Haag
Bibliotheken
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
Koninklijke Biblioteek, Den Haag
Koninklijke Academie van Schone Kunsten, Antwerpen
Stedelijk Museum, Amsterdam
Over Marilou Klapwijk

Marilou Klapwijk (1990) houdt zich bezig met het creëren en verzamelen van beeld en tekst omtrent alledaagse gebeurtenissen. Gedreven door haar empathie vallen haar voornamelijk de tegenstrijdigheden hierin op. Haar werk is een manier om te relativeren, tevens een poging om ervaringen universeel te maken. Het winnen van een tweede plaats is een teleurstelling en prestatie tegelijkertijd, daar komen we allemaal een keer achter.

Marilou studeerde Visualisatie en Autonome Beeldende Kunst in Rotterdam. Tijdens haar eerste studie richtte ze het kunstenaarsinitiatief ‘A Happy Family’ op dat kunstenaars met uiteenlopende disciplines met elkaar verbondt in talloze projecten en exposities. Ze werkte voor verschillende kunstorganisaties, illustreert in opdracht en werkt als kunstenaarsassistent. Ze bindt zich niet aan een eenduidige praktijk, maar ziet zich als zelfstandig kunstenaar vrij om te laten ontstaan, en te filosoferen over, dat wat haar op dat moment van belang lijkt.

https://www.marilouklapwijk.nl